Wat bij ziekte? Inkomsten bedrijf veilig stellen en loon zaakvoerder verzekeren

Wanneer een bedrijfsleider zich wenst te verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte en/of invaliditeit bestaat de mogelijkheid een verzekering gewaarborgd inkomen of een omzetverzekering af te sluiten.

Een omzetverzekering zorgt er voor dat de inkomsten van de onderneming worden veiliggesteld als de bedrijfsleider door ziekte of ongeval niet kan werken. De polis gewaarborgd inkomen verzekert daarentegen het loon van de bedrijfsleider (zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap).

Een omzetverzekering wordt vaak afgesloten door kleinere ondernemingen waar de rol van de bedrijfsleider cruciaal is. Het inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider kan een onderneming immers flink in moeilijkheden brengen. Bij een omzetverzekering betaalt de verzekeringsmaatschappij aan de onderneming een bedrag dat het inkomensverlies door de afwezigheid van de bedrijfsleider compenseert.  Bij een omzetverzekering is de onderneming dus zowel verzekeringsnemer als begunstigde.

Dankzij een omzetverzekering kan de onderneming een deel van de lopende uitgaven zoals de huur of aflossingen van een lening enz. blijven betalen. De premies van dergelijke polis zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskost. De uitgekeerde vergoeding is in principe belastbaar.

Het is ook mogelijk om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten of te combineren met een  omzetverzekering. Op die manier is zowel de ondernemer als de bedrijfsleider optimaal beschermd.

Een polis gewaarborgd inkomen verzekert het loon van de bedrijfsleider. Een verzekering gewaarborgd inkomen kan zowel afgesloten worden op naam van de bedrijfsleider als op naam van de vennootschap (als verzekeringsnemer). De begunstigde is steeds de bedrijfsleider.

Het fiscaal voordeel zal groter zijn wanneer de vennootschap de premies van de verzekering gewaarborgd inkomen betaalt en aftrekt. Indien de premie privé wordt betaald, dan ‘vervangt’ deze premie immers voor een deel het kostenforfait waarop een bedrijfsleider in de personenbelasting recht heeft.

Een vennootschap kan aldus de polis gewaarborgd inkomen afsluiten, de premies betalen én deze ook fiscaal aftrekken. Het is niet omdat de vennootschap de premies betaalt, dat de bedrijfsleider hierdoor privé belast wordt op een voordeel in natura. Het Wetboek Inkomstenbelasting voorziet hiervoor immers uitdrukkelijk in een vrijstelling (art. 38, §1, lid 1, 19°, 52, 3°, b), 59 en 195, §1 WIB 92).

In de vennootschap komt de kost van de premie bovenop de overige beroepskosten, zodat steeds het volledige bedrag van de premie een fiscaal voordeel oplevert. Bovendien behoudt de bedrijfsleider daarnaast in de personenbelasting de aftrek van het kostenforfait op zijn bezoldiging.