Fiscaalvriendelijke vergoeding voor overdracht van auteursrechten (Deel I)

Deel I: Algemene beschouwingen

Voor de overdracht van auteursrechten bestaat een zeer gunstige fiscale behandeling. Inderdaad, tot een bruto inkomen van € 59 970 (aanslagjaar 2019) wordt slechts 15 % belasting geheven op de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten. Daarbij kan nog eens gebruik gemaakt worden van een forfaitaire kostenaftrek die oploopt tot 50 % van de inkomsten.

Wat bij ziekte? Inkomsten bedrijf veilig stellen en loon zaakvoerder verzekeren

Wanneer een bedrijfsleider zich wenst te verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte en/of invaliditeit bestaat de mogelijkheid een verzekering gewaarborgd inkomen of een omzetverzekering af te sluiten.

In dit artikel proberen we u een duidelijk beeld te geven van beide verzekeringen.

Investeren in een startende vennootschap kan u een belastingvermindering opleveren

Startende ondernemingen hebben het vaak moeilijk om aan kapitaal te geraken. Daarom werd de Tax shelter voor startende ondernemingen geïntroduceerd. Het doel van de Tax shelter is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen. 

Pagina's