Zomerakkoord 2017

U heeft vast en zeker al heel wat zien verschijnen over het zomerakkoord. Deze hervorming bevat een aantal aanpassingen in de vennootschapsbelasting en zal in twee fasen gebeuren.

Wij geven alvast een selectie van de belangrijkste beslissingen die werden genomen.

Eenmanszaken worden geharmoniseerd met vennootschappen

De regering-Michel heeft met het zomerakkoord een aantal maatregelen genomen die de fiscale nadelen, die zelfstandigen nu ondervinden vergeleken met vennootschappen, wegwerken.

Deze maatregelen zijn vanaf inkomstenjaar 2018 van kracht. Wij sommen ze even kort voor u op.