Eenmanszaken worden geharmoniseerd met vennootschappen

De regering-Michel heeft met het zomerakkoord een aantal maatregelen genomen die de fiscale nadelen, die zelfstandigen nu ondervinden vergeleken met vennootschappen, wegwerken.

Deze maatregelen zijn vanaf inkomstenjaar 2018 van kracht. Hieronder worden de maatregelen voor u kort opgesomd:

  • Aftrekbaarheid van autokosten: De autokosten voor eenmanszaken zijn vanaf inkomstenjaar 2018 volgens de CO2-uitstoot aftrekbaar in de personenbelasting. Vandaag geldt een algemeen percentage van 75 %. Hierdoor worden milieuvriendelijke wagens ook voor zelfstandigen fiscaal voordeliger.
  • Stopzettingsregime: Het tarief voor meerwaarden verkregen door volledige en definitieve stopzetting in de personenbelasting wordt verlaagd van 33 % (vandaag) naar 15 %.
  • Kostenforfait zoals geldt voor werknemers: Om eenmanszaken te ondersteunen wordt de uitoefening van het kostenforfait, dat geldt voor vrije beroepers en ondernemers, in overeenstemming gebracht met het kostenforfait van werknemers. De bedrijfsleiders zijn hiervan uitgesloten.
  • Investeringsaftrek: Ook voor zelfstandigen stijgt de eenmalige investeringsaftrek, voor nieuwe investeringen gedaan vanaf 1 januari 2018 wordt de eenmalige investeringsaftrek van 8 % tijdelijk (voor 2 jaar) verhoogd naar 20 %.