Stijging belastingverhoging bij (onvoldoende) voorafbetalen

Zelfstandigen en vennootschappen die winsten behalen, dienen in principe voorafbetalingen te doen. Voorafbetalen is niet verplicht maar mocht het systeem geheel vrijblijvend zijn, zouden waarschijnlijk weinigen een voorafbetaling doen. De overheid past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een zelfstandige of vennootschap te weinig voorafbetalingen uitvoert. Deze vermeerdering zal vanaf aanslagjaar 2018 fors stijgen.

Zomerakkoord 2017

U heeft vast en zeker al heel wat zien verschijnen over het zomerakkoord. Deze hervorming bevat een aantal aanpassingen in de vennootschapsbelasting en zal in twee fasen gebeuren.

Wij geven alvast een selectie van de belangrijkste beslissingen die werden genomen.

20/08/2017 VZWBTWfiscaliteit

Financiering bij vzw’s, hoe zit het met de btw?

Wanneer een vereniging met sociaal en/of cultureel doel handelt binnen haar gewone activiteiten, is zij vrijgesteld van btw. Om deze activiteiten te bekostigen, organiseren ze regelmatig allerlei evenementen om geld in het laadje te krijgen. Deze evenementen zijn in principe ook vrijgesteld van btw. Hiervoor moeten drie voorwaarden voldaan zijn. Hieronder geven wij een kort overzicht van een aantal mogelijke activiteiten en de te vervullen voorwaarden die in de circulaire zijn neergeschreven.