20/08/2017 VZWBTWfiscaliteit

Financiering bij vzw’s, hoe zit het met de btw?

Wanneer een vereniging met sociaal en/of cultureel doel handelt binnen haar gewone activiteiten, is zij vrijgesteld van btw. Om deze activiteiten te bekostigen, organiseren ze regelmatig allerlei evenementen om geld in het laadje te krijgen. Deze evenementen zijn in principe ook vrijgesteld van btw. Hiervoor moeten drie voorwaarden voldaan zijn. Hieronder geven wij een kort overzicht van een aantal mogelijke activiteiten en de te vervullen voorwaarden die in de circulaire zijn neergeschreven.