Forfaitaire dagvergoeding sinds 1 september 2017 aangepast

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider in het kader van zijn job een dienstverplaatsing maakt, zal hij hiervoor kosten maken om bijvoorbeeld te eten en te drinken. De Administratie aanvaardt dat hiervoor een forfaitaire vergoeding wordt uitgekeerd.  Deze maximumbedragen zijn vanaf 1 september 2017 aangepast.