Forfaitaire dagvergoeding sinds 1 september 2017 aangepast

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider in het kader van zijn job een dienstverplaatsing maakt, zal hij hiervoor kosten maken om bijvoorbeeld te eten en te drinken. De Administratie aanvaardt dat hiervoor een forfaitaire vergoeding wordt uitgekeerd.  Deze vergoeding is volledig aftrekbaar in de vennootschap en privé niet belastbaar, zolang deze vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen. Wanneer de forfaitaire vergoedingen hoger zijn dan de maximumbedragen of niet voldoen aan de voorwaarden, worden ze gezien als een belastbare bezoldiging.

Maaltijd- of dagvergoeding

De tarieven voor de forfaitaire vergoedingen zijn door de federale overheid aangepast en gelden vanaf 1 september 2017. Het bedrag voor de binnenlandse dienstenreizen is gedaald van € 19,99 naar € 16,73.

De federale overheidsdienst legt strengere voorwaarden op voor de terugbetaling aan zijn ambtenaren. De verplaatsing moet voortaan minstens zes uur duren (voorheen vijf uur) en de verplaatsing moet buiten een straal zijn van 25 km te rekenen vanaf de standplaats.

De binnenlandse dagvergoeding dekt maaltijdkosten. Een vennootschap kan daarnaast nog andere onkosten vergoeden, zoals verplaatsingskosten.

Logies

Als u buiten uw woonplaats maar wel in België overnacht, heeft u vanaf 1 september 2017 recht op een aanvullende vergoeding van € 125,51. Hier geldt een minimale afstand van 75 kilometer van de administratieve standplaats.

Samen met de maaltijd- of dagvergoeding maakt dat een totale vergoeding van € 142,24.

Wanneer u kan bewijzen dat de werkelijke kosten hoger liggen dan de forfaitaire bedragen, mag u altijd de hogere bedragen uitbetalen.

Beperking 40 dagen

Er mag geen dagvergoeding toegekend worden voor dienstreizen naar éénzelfde klant waar meer dan 40 dagen per jaar opdrachten uitgevoerd worden.  De fiscus beschouwt dit dan als een vaste plaats van tewerkstelling.  De 40 dagen moeten niet op elkaar volgen. Om na te gaan dat de 40 dagen zijn behaald, telt men per kalenderjaar, dus van 1 januari t.e.m. 31 december.

Privésector

De forfaitaire vergoeding is volledig aftrekbaar in de vennootschap en privé belastingvrij, zolang de vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen.

De federale overheidsdienst legde recent de strengere voorwaarden inzake afstand (25 km) en duur (6 uur) op voor de terugbetaling aan zijn ambtenaren.  Het is nog niet duidelijk of deze strengere voorwaarden ook zullen gelden in de privésector.