Boekhouding & rapportering

Het organiseren en het voeren van een correcte boekhouding wordt steeds belangrijker. Niet alleen om aan de eisen van de steeds strenger wordende fiscale regelgeving voldoen, maar vooral ook om op ieder ogenblik een accuraat beeld te hebben van uw bedrijf of organisatie. We bekijken de opstart van een boekhouding daarom steeds vanuit drie invalshoeken

  1. Welke rapportering heeft u nodig?
  2. Welke specifieke fiscale aandachtspunten dienen voor uw bedrijf of organisatie bekeken te worden?
  3. Hoe kunnen wij uw boekhouding zo (kosten)efficiënt mogelijk inrichten?