Investeren in een startende vennootschap kan u een belastingvermindering opleveren

Startende ondernemingen hebben het vaak moeilijk om aan kapitaal te geraken. Daarom werd de Tax shelter voor startende ondernemingen geïntroduceerd. Het doel van de Tax shelter is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen.