Onterecht ingebrachte bedrijfskosten worden beboet

In het zomerakkoord werd besloten dat er geen fiscale aftrekken meer toegestaan zijn op belastingsupplementen die worden gevestigd na een controle. Meer nog, belastingcontroleurs kunnen verliesmakende bedrijven dwingen om bij een overtreding een deeltje winst te betalen. In dit artikel gaan we hier kort op in.