Onterecht ingebrachte bedrijfskosten worden beboet

In het zomerakkoord werd besloten dat er geen fiscale aftrekken meer toegestaan zijn op belastingsupplementen die worden gevestigd na een controle. Meer nog, belastingcontroleurs kunnen verliesmakende bedrijven dwingen om bij een overtreding een deeltje winst te betalen. Als bijvoorbeeld de belastingcontroleur het Netflix abonnement van een bedrijfsleider verwerpt, moet de vennootschap onmiddellijk winstbelasting op die som betalen, ook al maakte ze in dat boekjaar geen winst na fiscale aftrekken. Er komt tevens nog een boete bovenop.

Het is een regeling die voorkomt in de lijst ‘compenserende maatregelen’ voor de verlaging van het basistarief in de vennootschapsbelasting. De regering ziet het als een sanctie voor bedrijven die een te laag belastbaar resultaat aangeven. Tot op vandaag kan een vennootschap de extra belasting vermijden als ze er verliezen tegenover kan afzetten.

De nieuwe regeling geldt voor zowel grote en kleine bedrijven als voor filialen van multinationals. In het geval van multinationals gaat het voornamelijk over de correctie voor ‘transfer pricing’ (de interne prijsbepaling bij transacties in een internationale groep).

De regering laat weten dat er uitzonderingen mogelijk zijn voor belastingplichtigen die te goeder trouw zijn alsook voor zaken waarover principiële discussies bestaan. Maar het oordeel dat er effectief te goeder trouw gehandeld wordt, ligt wel bij de belastingcontroleur.

Een voorbeeld

Stel dat een bedrijf een belastbare winst heeft in 2018 van € 20 000 en een fiscale aftrek voor risicokapitaal van € 40 000. Dan betaalt het bedrijf voor 2018 geen winstbelasting. Twee jaar nadien krijgt het bedrijf een fiscale controle (voor inkomstenjaar 2018). De belastingcontroleur verwerpt onterecht ingebrachte kosten ten belope van € 15 000.

In de huidige regeling heeft dat geen gevolgen. De belastbare winst stijgt met € 15 000 tot € 35 000, maar door de aftrek van € 40 000 eindigt het bedrijf nog steeds in het rood (€ -5 000). Toch is de vennootschap in de nieuwe regeling op de € 15 000 belastingen verschuldigd.