Aanbrengpremie nieuwe medewerkers

De aanbrengpremie is geldig voor overeenkomsten met nieuwe medewerkers afgesloten vanaf 1 september 2023 als volgt:

 

 • De overeenkomst moet betrekking hebben op de vacatures vermeld op www.acta.be/nl/vacatures;
 • De nieuwe medewerker kan zowel een werknemer zijn als een persoon die werkt op zelfstandige basis;
 • De medewerker moet nieuw zijn, hieronder wordt verstaan dat het niet kan gaan om personen die de voorbije 24 maanden reeds prestaties hebben verricht voor Ecovis Acta Consult bv (bijvoorbeeld als stagiair, jobstudent, interim medewerker, ex werknemer etc.);
 • De nieuwe medewerker dient een overeenkomst af te sluiten van onbepaalde duur – minimaal onder een regime van 4/5den.

 

De aanbrengpremie staat zowel open voor eigen medewerkers van Ecovis Acta Consult bv als voor externe personen, onder volgende voorwaarden:

 

 • De vergoeding bedraagt 750 euro bij het afsluiten van de overeenkomst met de nieuwe medewerker en nog eens 750 euro indien de betreffende persoon nog werkzaam is voor Ecovis Acta Consult bv na een periode van 9 maanden;
 • Ecovis Acta Consult bv levert een attest af aangaande de ontvangen vergoeding voor correcte verwerking in de aangifte personenbelasting;
 • Eenzelfde persoon kan maximaal twee nieuwe medewerkers per kalenderjaar aanleveren;
 • De regeling staat niet open voor het management van Ecovis Acta Consult bv, alsook niet voor bepaalde actoren op de arbeidsmarkt (1);
 • De voorwaarden voor de aanbrengpremie zijn dezelfde voor eigen medewerkers van Ecovis Acta Consult bv als voor derden.

 

(1) Meer bepaald:

 

 • externe HR-bedrijven en verbonden personen;
 • selectie-en aanwervingskantoren en verbonden personen;
 • interimkantoren en verbonden personen;
 • outplacementbureaus en verbonden personen;
 • sociale organisaties (vakbonds- en aanverwante organisaties) en verbonden
 • personen;
 • tewerkstellingscellen en verbonden personen;
 • sectorale opleidingsfondsen en verbonden personen.

 

Indien u een mogelijke kandidaat heeft kan u uw e-mailadres doorsturen via bijgaande link.  Wij bezorgen u dan de procedure voor het toekennen van de aanbrengpremie.

Solliciteer nu!

Solliciteer met uw motivatiebrief en cv ter attentie van Valerie Bruyninckx. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

Stuur ons uw cv