20/08/2017 VZWBTWfiscaliteit

Financiering bij vzw’s, hoe zit het met de btw?

Wanneer een vereniging met sociaal en/of cultureel doel handelt binnen haar gewone activiteiten, is zij vrijgesteld van btw. Om deze activiteiten te bekostigen, organiseren ze regelmatig allerlei evenementen om geld in het laadje te krijgen. Deze evenementen zijn in principe ook vrijgesteld van btw. Hiervoor moeten drie voorwaarden voldaan zijn. Hieronder geven wij een kort overzicht van een aantal mogelijke activiteiten en de te vervullen voorwaarden die in de circulaire zijn neergeschreven.

Vanaf 2018 bedrijfswagen inruilen voor cash?

Vanaf 1 januari 2018 gaat het mobiliteitsbudget volgens het principe van ‘cash for cars’ van kracht. Deze regeling is er gekomen omdat de regering-Michel hiermee het aantal bedrijfswagen wil doen dalen. Eind vorig jaar publiceerde SD Worx dat 17 % van de Belgische werknemers over een bedrijfswagen beschikt. Deze bedrijfswagens zijn volgens sommigen mee de oorzaak van het fileleed in Vlaanderen.

Pagina's