Onterecht ingebrachte bedrijfskosten worden beboet

In het zomerakkoord werd besloten dat er geen fiscale aftrekken meer toegestaan zijn op belastingsupplementen die worden gevestigd na een controle. Meer nog, belastingcontroleurs kunnen verliesmakende bedrijven dwingen om bij een overtreding een deeltje winst te betalen. In dit artikel gaan we hier kort op in.

Forfaitaire dagvergoeding sinds 1 september 2017 aangepast

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider in het kader van zijn job een dienstverplaatsing maakt, zal hij hiervoor kosten maken om bijvoorbeeld te eten en te drinken. De Administratie aanvaardt dat hiervoor een forfaitaire vergoeding wordt uitgekeerd.  Deze maximumbedragen zijn vanaf 1 september 2017 aangepast.

Stijging belastingverhoging bij (onvoldoende) voorafbetalen

Zelfstandigen en vennootschappen die winsten behalen, dienen in principe voorafbetalingen te doen. Voorafbetalen is niet verplicht maar mocht het systeem geheel vrijblijvend zijn, zouden waarschijnlijk weinigen een voorafbetaling doen. De overheid past daarom een belastingvermeerdering toe wanneer een zelfstandige of vennootschap te weinig voorafbetalingen uitvoert. Deze vermeerdering zal vanaf aanslagjaar 2018 fors stijgen.

Zomerakkoord 2017

U heeft vast en zeker al heel wat zien verschijnen over het zomerakkoord. Deze hervorming bevat een aantal aanpassingen in de vennootschapsbelasting en zal in twee fasen gebeuren.

Wij geven alvast een selectie van de belangrijkste beslissingen die werden genomen.

Eenmanszaken worden geharmoniseerd met vennootschappen

De regering-Michel heeft met het zomerakkoord een aantal maatregelen genomen die de fiscale nadelen, die zelfstandigen nu ondervinden vergeleken met vennootschappen, wegwerken.

Deze maatregelen zijn vanaf inkomstenjaar 2018 van kracht. Wij sommen ze even kort voor u op.

Pagina's